Transport

Transport raspolaže sa 3 cisterne od toga 2 za prijevoz plina kapaciteta 20t i 1 cisterna za gorivo kapaciteta 36 hiljada litara.

Cisterna za gorivo kapaciteta 36 hiljada litara

Cisterna za plin kapaciteta 20t


Cisterna za plin kapaciteta 20t